Uvek težimo ka višem i boljem! Nazovite nas na tel: 021/52-31-24

Reference

Od svog osnivanja, 2011. godine, do danas, preduzeće "NAJEVROPLJANIN" DOO NOVI SAD se može pohvaliti sa 8 useljenih stambenih, odnosno stambeno-poslovnih objekata, koji sadrže 141 stanova, 18 garaža i 6 poslovnih prostora.


Pogledajte naše reference:


Subotička 73
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN I KVADRAT GRADNJA

STAMBENI OBJEKAT P+3+Pk

Novi Sad, ul. Subotička 73, k.p. 4551/4, 2017. god.

Dalmatinska 32
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN

STAMBENI OBJEKAT P+3+Pk dupleks

Novi Sad, ul. Dalmatinska 32, k.p. 4573/1, 2015. god.

Bulevar Patrijarha Pavla 135
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN

STAMBENI OBJEKAT P+3+Pk dupleks

Novi Sad, bul. Patrijarha Pavla 135, k.p. 5772/1, 2015. god.

Bolmanska 18a
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT P+2+Pk dupleks

Novi Sad, ul. Bolmanska 18a, k.p. 7407/2, 2015. god.

Bulevar Patrijarha Pavla 16b
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT Po+P+3+Pk

Novi Sad, bul. Patrijarha Pavla 16b, k.p. 5302/1, 2014. god.

Bolmanska 20a
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT P+2+Pk dupleks

Novi Sad, ul. Bolmanska 20a, k.p. 7405/2, 2014. god.

Šarplaninska 42
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT P+1+Pk dupleks

Novi Sad, ul. Šarplaninska 42, k.p. 6446, 2012. god.

Mornarska 42
Najevropljanin DOO
investitor: NAJEVROPLJANIN

VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT P+2+Pk dupleks

Novi Sad, ul. Mornarska 42, k.p. 6886/1, 2012. god.